įspįsti

įspįsti
įspį́sti intr. 1, Slnt, įspį̃sti Š, Rtr, 417, 1; Sut 1. įeiti, įsiskverbti spinduliams, įspindėti: Saulė į langą įspindo J. Saulelė įspindo pro langą J.Jabl. Apsiūkusi, apsibuvusi, saulė par langą jau neįspį́sta Krš. Pati tankiai bambėjo, kad saulei įspįsti į trobą neleidžia Žem. Lyg tik įspįsta į langus pavasario saulė, jokia galybė jo nebesuturi pirkioje ir kieme Vaižg. Tolei miegojai tu, kol saulė spįste įspìndo tau į bambą begulint J. Saulė kartais įspį́sta į patį ežerą – toks y[ra] blizgėjimas nu ežero Štk. ^ Įspindo saulužė ir į mano langužį! LzP. | tr.: Rasi įspįs saulė ir mūsų langą Sch95(Rg). 2. imti šviesti, nušvisti, suspindėti: Vos įspį̃sta pavasario saulelė, nubėga sniegas NdŽ. Saulė kaip įspį̃s, tai gink gyvolius namolei J. Jau i saulė įspìndo, o tu tebmiegti Sd. Po lytaus debesys prasisklaidė ir vėl saulė įspìndo Vkš. Vos saulei įspindus, beregiant susto[ja] ant pamatu vaikai M.Valanč. Pakils vėjelis, išlaužys rūtelius, įspįs saulelė, išdžiovins šakeles D77. Mun beeitant, įspindo karšta saulė, pradėjo didei kaitinti, ištirpo vaško kapališius! PP18. | Šįryt pamigau: žiūriu – Andriulaičių žiuburys jau įspìndęs Jrb. | prk.: Ir įspindo naujas šviesumas, kurio tamsa negal aptemti 154. \ spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; suspįsti; užspįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išpįsti — išpį̃sti intr. išdžiūti, iškoryti: Sūris išpiñtęs Mrj. pįsti; išpįsti; supįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įspįsti — vksm. Pro lángą įspi̇̀ndo vakarėjanti sáulė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užspįsti — intr. 1. įeiti, įsiskverbti spinduliams, įspįsti: Medžiais troba apaugusi, par šakas saulė į vidų neužspįsta Vkš. Užspindo saulutė LTR(Pnd). 2. pradėti šviesti: Akis užputo, užspìndo kai miglikė Gr. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspįsti — intr. Skr, atspį̃sti Rtr, Š, NdŽ 1. Š, LVI195, Rtr, NdŽ, Ser, Jrb atsklisti šviesos spinduliams, atspindėti: Saulė spįste atspìndo spinduliais po lietaus J. Atspįsta iš marių spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia DS311(Stak). 2. atsimušti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspįsti — intr.; Q257, Ser imti spįsti, suspindėti: Kaip tik pirmieji spinduliai išspindo, rodos, visas vanduo po jais pažaliavo Žem. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspįsti — intr. NdŽ, Rtr; L, Ser suspindėti, nušvisti: Medžių ant saulės kepintas lapas nuspindo rasa Mair. Saulė nuspindo, bitys ir leka į žoles Šts. Aprimę žiūrėjo į tuos laukus, į tuos tolyje taip gražiai nuspindusius gimtojo kaimo medžius V.Myk Put. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspįsti — intr. NdŽ 1. pradėti spindėti, šviesti: Čia ta saulė paspįsta, tai anos (musės) leka, ka leka Krp. Regėjau vaizdą … paspindusį neišpasakomoje šviesoje A1885,85. 2. imti blizgėti: Nuo nosies šluostymo rankovės net paspindo Žem. spįsti; apspįsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspįsti — intr. K 1. LL285, NdŽ suspindėti, sušvisti: Vakarinė (žvaigždė) praspìndo (pagavo švitėti, šviesti) ant dangaus KI392. Biškį saulelė praspįs – miegas lenda KlvrŽ. | prk.: Pirmieji tiesos spinduliai mano prote lietuviškai praspiñdo A.Baran. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispirti — 1 prispìrti, prìspiria, prispyrė 1. intr. pridėti smūgį koja: Tinginiui duoda abiem kumstim į žandus ir keliu į pasturgalį prispiria Š. 2. tr. smogiant koja, spiriant priberti, prižerti: Jo žirgas ir prispiria žemių pilnas akis aniems dvylikai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”